Postępowanie ofertowe – dotacja UE działanie 6.1

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

1. wydruk katalogów w języku rosyjskim (200 sztuk), włoskim (200 sztuk) i niemieckim (200 sztuk), wykonanych na
grubym, kredowym papierze,

2. realizację kampanii informacyjno-promocyjnej na portalu międzynarodowym w języku rosyjskim w okresie 3 miesięcy
(IV/2014 lub I/2015),

3. zorganizowanie spotkań handlowych (min 3 spotkania, max 5 spotkań) na rynkach niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i
włoskim w 2015 r.,

4. rejestrację i wynajęcie stoiska wystawienniczego 12m2 na targach VITRUM 2015 w Mediolanie
w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

GRAN PolyChem – zapytanie ofertowe – PDF

Formularz ofertowy – DOC

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia