Ochrona środowiska

     Wiele dostępnych obecnie na rynku masy klejąco – uszczelniające, które można określić jako konkurencyjne wobec JOD-32 zawierają składniki, które można uznać za szkodliwe dla środowiska. Ich produkcja opiera się przeważnie na komponentach polisulfidowych, zmodyfikowanych środkach chemicznych i mineralnych oraz na zmodyfikowanych rudach żelaza. Produkty te są szkodliwe dla zdrowia człowieka ze względu na obecność metali ciężkich i związków polisulfidowych.  W stosowanej przez firmę GRAN POLYCHEM technologii produkcji masy klejąco – uszczelniającej JOD-32 składniki metali ciężkich zostały wyeliminowane. System produkcji w układzie zamkniętym w znacznym stopniu ogranicza powstawanie odpadów. Proces produkcji spełnia najwyższe normy techniczne i ekologiczne poprzez stosowanie surowców tzw. zielonej chemii. Produkty nie zawierają w swoim składzie substancji lotnych, metali ciężkich oraz rozpuszczalników, dzięki czemu wolne są od wydzielania szkodliwych oparów.

Aktualności