Masy uszczelniające do szyb zespolonych

 Masy uszczelniające są jednym z najważniejszych elementów składowych szyby zespolonej. Prawidłowo wykonane szyby powstają w procesie produkcyjnym, bazującym na metodzie podwójnego uszczelnienia, która gwarantuje hermetyczność układu. Szczelność obrzeży zapewniona jest dzięki zastosowaniu organicznych mas uszczelniających:

  • Pierwszy stopień uszczelnienia, a jednocześnie materiał sklejający ramki ze szkłem, to masa plastyczna wytwarzana na bazie poliizobutylenu, popularnie zwana butylem.
  • Drugi stopień uszczelnienia ma za zadanie wzmocnić barierę dla wilgoci penetrującej do wnętrza szyby zespolonej, zapobiegać ucieczce gazów specjalnych z przestrzeni międzyszybowej oraz stanowi osłonę dla połączenia szyby z ramką.

 Asortyment mas mogących stanowić druga barierę jest większy; różnią się właściwościami, jakością, dostępem, łatwością stosowania jak i ceną. Masy uszczelniające elastyczne są wykonane z wykorzystaniem polimerów polisiarczkowych, tzw. tiokoli, bądź na bazie polimerów poliuretanowych i silikonowych. Stosowane są też jako uszczelnienia zewnętrzne na bazie poliizobutylenu – tzw. hot melt. Masy poliuretanowe i polisiarczkowe cechują podobne właściwości – bardzo dobra odporność na przenikanie wilgoci oraz na dyfuzję argonu. Złącza wykonane z tych mas są trwałe i odporne na starzenie. Masy silikonowe cechuje mniejsza odporność na penetrację wilgoci oraz dużo mniejsza na ucieczkę argonu, są natomiast bardzo odporne na działanie promieniowanie UV. Masy poliizobutylenowe cechuje bardzo dobra odporność na przenikanie pary wodnej oraz na promieniowanie UV. Nie wykazują jednak cech mas elastycznych, a więc nie kompensują odkształceń krawędzi szyb zespolonych w takim stopniu jak pozostałe.

Masy poliuretanowe ogólnie stosowane (między innymi JOD32 produkowany według własnej ekologicznej technologii), stanowią około 70 % udziału na rynku uszczelnień szyb zespolonych w Polsce, w Europie zachodniej 90%, a to ze względu na: niższe koszty zakupu o około 25% w stosunku do mas polisiarczkowych, braku szkodliwych dla człowieka rozpuszczalników oraz metali ciężkich które zawierają pozostałe masy.

Zapraszamy do zapoznania się z produktem JOD32

Aktualności