Projekty unijne

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostarczenie mieszalnika planetarnego wraz z osprzętem 03.10.2014. Pobierz pełną treść zapytania.

Nazwa programu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu:

Zakup innowacyjnej technologii, patentu i środków trwałych do produkcji proekologicznej poliuretanowej dwuskładnikowej masy klejąco-uszczelniającej JOD-32 – źródłem rozwoju GRAN Polska w Machowej.

Cel projektu:

Celem realizacji niniejszego projektu jest dywersyfikacja działalności firmy poprzez wdrożenie produkcji innowacyjnego produktu  – poliuretanowej masy JOD-32 służącej jako komponent do produkcji szyb zespolonych.

Opis projektu:

Projekt polegał na wdrożeniu produkcji innowacyjnej na skalę światową proekologicznej masy uszczelniającej do szyb zespolonych w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w miejscowości Machowa.

W wyniku realizacji projektu zakupiono:

  • jedną nową wartość niematerialnej i prawnej w postaci patentu i niezbędnego know-how na produkcję nowatorskiej masy poliuretanowej;
  • zakup czterech środków transportu, w tym dwóch wózków widłowych oraz dwóch specjalistycznych samochodów dostawczych izoterm;
  • zakup nowoczesnej, automatycznej  linii technologicznej, składającej się z 15 środków trwałych, dzięki której moce produkcyjne firmy wzrosły do poziomu 2,6 mln litrów masy rocznie
  • oraz jako koszt nie kwalifikowany używaną linia technologiczna.

Projekt przyczynił się do powstania 12 miejsc pracy w nowym zakładzie produkcyjnym. Projekt umożliwił rozpoczęcie produkcji oraz zaoferowanie na rynku nowego produktu w postaci innowacyjnej poliuretanowej masy klejąco – uszczelniającej JOD-32 produkowanej według zakupionej innowacyjnej, proekologicznej technologii;

Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl/ oraz  www.rpo.podkarpackie.pl).

ue-tab
 

 

 

Aktualności