Polityka firmy

     Firma GRAN POLYCHEM dąży do ugruntowania na rynku krajowym oraz międzynarodowym pozycji wiarygodnego, zorientowanego na indywidualne potrzeby klientów producenta mas klejąco-uszczelniających do specjalistycznych zastosowań a w szczególności w produkcji szyb zespolonych.

 Konsekwentnie też dąży do wyeliminowania negatywnych skutków oddziaływania produkcji na środowisko naturalne poprzez stosowanie nowoczesnych technologii oraz ograniczenie powstawania  odpadów poprzez stosowanie zamkniętego cyklu produkcji. Kierownictwo Firmy oraz jej pracownicy są świadomi odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy oraz środowisko naturalne.

Aktualności